Loading...

武田智束

武田智束 (絵画 ・委員)
Chizuka Takeda
愛媛県

2004 個展(ギャラリームサシ・東京銀座)
2005 個展(画廊宮坂・東京銀座)
2007 個展(画廊宮坂・東京銀座)
2009 個展(画廊宮坂・東京銀座)
2010 個展 今治市河野美術館(愛媛)
2013  「愛媛ゆかりの画家たち展」セキ美術館 出品
2014 武田智束展 ー東京銀座ー画廊宮坂
2016.5月 東京銀座「画廊宮坂」個展
2016 70周年記念二紀展-会員賞受賞
2018.7月 画廊宮坂(東京)個展
2018.10月 委員推挙
2019 愛媛文化功労賞受賞

category